ติดต่อฝ่ายขายสายพานอุตสาหกรรม
0-2233-1210  ,  0-2234-9425

สายพานไทม์มิ่ง – สายพานราวลิ้น – สายพานตีนตะขาบ – สายพานฟันเลื่อย
สายพานไทม์มิ่งฟันกลมหัวผ่า 2 ด้าน BELT MASTER Max-Drive D-RPPS - heading

สายพานไทม์มิ่งฟันกลมหัวผ่า 2 ด้าน BELT MASTER Max-Drive D-RPPS หรือมักเรียกกันต่างๆว่า สายพานราวลิ้น สายพานตีนตะขาบ สายพานฟันเลื่อย และอื่นๆ ตัวสายพานถูกออกแบบและผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้มีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน ลักษณะพิเศษโดยเฉพาะของ สายพานไทม์มิ่งฟันผ่า BELT MASTER Max-Drive D-RPPS คือ สายพานไทม์มิ่งที่มีร่องหยักตรงกลางฟันทั้ง 2 ด้าน (Double-Sided RPP)

Size (ขนาดของฟัน) :     DP8M – DP14M

Width (ขนาดหน้ากว้าง) :     ตัดตามหน้ากว้าง (หน่วยเป็นมิลลิเมตร – mm) ตามที่ลูกค้าต้องการ

โดยทางเรามี สายพานไทม์มิ่งแบบฟันกลมหัวผ่า 2 ด้าน BELT MASTER Double-Sided พร้อมบริการคลอบคลุมทุกแบบ ทุกเบอร์ และทุกขนาด เช่น สายพานไทม์มิ่งแบบฟันกลมหัวตัด STS , สายพานไทม์มิ่งแบบฟันกลม HTD , สายพานไทม์มิ่งแบบฟันกลมหัวผ่า RPP , สายพานไทม์มิ่งแบบฟันกลมหัวตัด 2 ด้านสายพานไทม์มิ่งแบบฟันกลม 2 ด้าน D-HTD และอื่นๆ

ทางเรามี สายพานไทม์มิ่งฟันกลมหัวผ่า 2 ด้าน มากที่สุด

เพื่อรองรับครบทุกความต้องการ !

สายพานไทม์มิ่งฟันกลมหัวผ่า 2 ด้าน BELT MASTER D-RPP DP8M

สายพานไทม์มิ่งแบบฟันกลมหัวผ่า 2 ด้าน BELT MASTER Max-Drive D-RPPS ขนาด P8M

D-RPPS 720-DP8M

D-RPPS 800-DP8M

D-RPPS 840-DP8M

D-RPPS 880-DP8M

D-RPPS 920-DP8M

D-RPPS 960-DP8M

D-RPPS 1040-DP8M

D-RPPS 1120-DP8M

D-RPPS 1200-DP8M

D-RPPS 1224-DP8M

D-RPPS 1280-DP8M

D-RPPS 1440-DP8M

D-RPPS 1600-DP8M

D-RPPS 1760-DP8M

D-RPPS 1800-DP8M

D-RPPS 2000-DP8M

D-RPPS 2200-DP8M

D-RPPS 2400-DP8M

D-RPPS 2600-DP8M

D-RPPS 2800-DP8M

D-RPPS 3048-DP8M

D-RPPS 3280-DP8M

D-RPPS 3600-DP8M

D-RPPS 4400-DP8M

* หากไม่มีขนาดที่ต้องการ กรุณาสอบถามทางบริษัทอีกครั้งหนึ่ง *
สายพานไทม์มิ่งฟันกลมหัวผ่า 2 ด้าน BELT MASTER D-RPP DP14M

สายพานไทม์มิ่งแบบฟันกลมหัวผ่า 2 ด้าน BELT MASTER Max-Drive D-RPPS ขนาด P14M

D-RPPS 966-DP14M

D-RPPS 1190-DP14M

D-RPPS 1400-DP14M

D-RPPS 1610-DP14M

D-RPPS 1764-DP14M

D-RPPS 1778-DP14M

D-RPPS 1890-DP14M

D-RPPS 2100-DP14M

D-RPPS 2310-DP14M

D-RPPS 2450-DP14M

D-RPPS 2590-DP14M

D-RPPS 2800-DP14M

D-RPPS 3150-DP14M

D-RPPS 3360-DP14M

D-RPPS 3500-DP14M

D-RPPS 3850-DP14M

D-RPPS 4326-DP14M

D-RPPS 4578-DP14M

D-RPPS 4956-DP14M

D-RPPS 5320-DP14M

* หากไม่มีขนาดที่ต้องการ กรุณาสอบถามทางบริษัทอีกครั้งหนึ่ง *