ติดต่อฝ่ายขายสายพานอุตสาหกรรม
0-2233-1210  ,  0-2234-9425

สายพานไทม์มิ่ง – สายพานราวลิ้น – สายพานตีนตะขาบ – สายพานฟันเลื่อย
สายพานไทม์มิ่งฟันกลม 2 ด้าน BELT MASTER Max-Drive D-HTDS - heading

สายพานไทม์มิ่งฟันกลม 2 ด้าน BELT MASTER Max-Drive D-HTDS หรือมักเรียกกันต่างๆว่า สายพานราวลิ้น สายพานตีนตะขาบ สายพานฟันเลื่อย และอื่นๆ ตัวสายพานถูกออกแบบและผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้มีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน ลักษณะพิเศษโดยเฉพาะของ สายพานไทม์มิ่งฟันกลม BELT MASTER Max-Drive D-HTDS คือ สายพานไทม์มิ่งที่มีฟันกลมทั้ง 2 ด้าน (Double-Sided HTD)

Size (ขนาดของฟัน) :     D3M – D5M – D8M – D14M

Width (ขนาดหน้ากว้าง) :     ตัดตามหน้ากว้าง (หน่วยเป็นมิลลิเมตร – mm) ตามที่ลูกค้าต้องการ

โดยทางเรามี สายพานไทม์มิ่งฟันกลม 2 ด้าน BELT MASTER Double-Sided พร้อมบริการคลอบคลุมทุกแบบ ทุกเบอร์ และทุกขนาด เช่น สายพานไทม์มิ่งแบบฟันกลมหัวตัด STS , สายพานไทม์มิ่งแบบฟันกลม HTD , สายพานไทม์มิ่งแบบฟันกลมหัวผ่า RPP , สายพานไทม์มิ่งแบบฟันกลมหัวตัด 2 ด้าน D-STS , สายพานไทม์มิ่งแบบฟันกลมหัวผ่า 2 ด้าน D-RPP และอื่นๆ

ทางเรามี สายพานไทม์มิ่งฟันกลม 2 ด้าน มากที่สุด

เพื่อรองรับครบทุกความต้องการ !

สายพานไทม์มิ่งฟันกลม 2 ด้าน BELT MASTER D-HTD D3M

สายพานไทม์มิ่งแบบฟันกลม 2 ด้าน BELT MASTER Max-Drive D-HTDS ขนาด D3M

D-HTDS  459-D3M

D-HTDS  474-D3M

D-HTDS  480-D3M

D-HTDS  486-D3M

D-HTDS  492-D3M

D-HTDS  495-D3M

D-HTDS  501-D3M

D-HTDS  510-D3M

D-HTDS  513-D3M

D-HTDS  522-D3M

D-HTDS  525-D3M

D-HTDS  537-D3M

D-HTDS  552-D3M

D-HTDS  564-D3M

D-HTDS  570-D3M

D-HTDS  579-D3M

D-HTDS  585-D3M

D-HTDS  594-D3M

D-HTDS  597-D3M

D-HTDS  600-D3M

D-HTDS  633-D3M

D-HTDS  669-D3M

D-HTDS  684-D3M

D-HTDS  699-D3M

D-HTDS  711-D3M

D-HTDS  732-D3M

D-HTDS  741-D3M

D-HTDS  753-D3M

D-HTDS  765-D3M

D-HTDS  816-D3M

D-HTDS  843-D3M

D-HTDS  945-D3M

D-HTDS  1176-D3M

D-HTDS  1263-D3M

D-HTDS  1335-D3M

D-HTDS  1344-D3M

D-HTDS  1401-D3M

D-HTDS  1449-D3M

D-HTDS  1500-D3M

D-HTDS  1521-D3M

D-HTDS  1530-D3M

D-HTDS  1551-D3M

D-HTDS  1569-D3M

D-HTDS  1587-D3M

D-HTDS  1800-D3M

D-HTDS  1812-D3M

D-HTDS  1863-D3M

D-HTDS  1884-D3M

D-HTDS  1902-D3M

D-HTDS  1950-D3M

D-HTDS  2160-D3M

D-HTDS  2277-D3M

D-HTDS  2298-D3M

D-HTDS  2388-D3M

D-HTDS  2640-D3M

D-HTDS  3000-D3M

D-HTDS  3210-D3M

D-HTDS  3390-D3M

D-HTDS  3600-D3M

D-HTDS  6804-D3M

* หากไม่มีขนาดที่ต้องการ กรุณาสอบถามทางบริษัทอีกครั้งหนึ่ง *
สายพานไทม์มิ่งฟันกลม 2 ด้าน BELT MASTER D-HTD D5M

สายพานไทม์มิ่งแบบฟันกลม 2 ด้าน BELT MASTER Max-Drive D-HTDS ขนาด D5M

D-HTDS  450-D5M

D-HTDS  455-D5M

D-HTDS  460-D5M

D-HTDS  465-D5M

D-HTDS  470-D5M

D-HTDS  475-D5M

D-HTDS  480-D5M

D-HTDS  485-D5M

D-HTDS  490-D5M

D-HTDS  495-D5M

D-HTDS  500-D5M

D-HTDS  505-D5M

D-HTDS  510-D5M

D-HTDS  515-D5M

D-HTDS  520-D5M

D-HTDS  525-D5M

D-HTDS  530-D5M

D-HTDS  535-D5M

D-HTDS  540-D5M

D-HTDS  545-D5M

D-HTDS  550-D5M

D-HTDS  560-D5M

D-HTDS  565-D5M

D-HTDS  570-D5M

D-HTDS  575-D5M

D-HTDS  580-D5M

D-HTDS  585-D5M

D-HTDS  590-D5M

D-HTDS  595-D5M

D-HTDS  600-D5M

D-HTDS  610-D5M

D-HTDS  615-D5M

D-HTDS  620-D5M

D-HTDS  625-D5M

D-HTDS  630-D5M

D-HTDS  635-D5M

D-HTDS  640-D5M

D-HTDS  645-D5M

D-HTDS  650-D5M

D-HTDS  655-D5M

D-HTDS  660-D5M

D-HTDS  665-D5M

D-HTDS  670-D5M

D-HTDS  675-D5M

D-HTDS  680-D5M

D-HTDS  685-D5M

D-HTDS  690-D5M

D-HTDS  695-D5M

D-HTDS  700-D5M

D-HTDS  710-D5M

D-HTDS  715-D5M

D-HTDS  720-D5M

D-HTDS  725-D5M

D-HTDS  730-D5M

D-HTDS  735-D5M

D-HTDS  740-D5M

D-HTDS  745-D5M

D-HTDS  750-D5M

D-HTDS  755-D5M

D-HTDS  760-D5M

D-HTDS  765-D5M

D-HTDS  770-D5M

D-HTDS  775-D5M

D-HTDS  780-D5M

D-HTDS  785-D5M

D-HTDS  790-D5M

D-HTDS  795-D5M

D-HTDS  800-D5M

D-HTDS  810-D5M

D-HTDS  815-D5M

D-HTDS  820-D5M

D-HTDS  825-D5M

D-HTDS  830-D5M

D-HTDS  835-D5M

D-HTDS  840-D5M

D-HTDS  845-D5M

D-HTDS  850-D5M

D-HTDS  855-D5M

D-HTDS  860-D5M

D-HTDS  870-D5M

D-HTDS  875-D5M

D-HTDS  880-D5M

D-HTDS  890-D5M

D-HTDS  895-D5M

D-HTDS  900-D5M

D-HTDS  910-D5M

D-HTDS  920-D5M

D-HTDS  925-D5M

D-HTDS  930-D5M

D-HTDS  935-D5M

D-HTDS  940-D5M

D-HTDS  945-D5M

D-HTDS  950-D5M

D-HTDS  960-D5M

D-HTDS  965-D5M

D-HTDS  970-D5M

D-HTDS  975-D5M

D-HTDS  980-D5M

D-HTDS  985-D5M

D-HTDS  990-D5M

D-HTDS  1000-D5M

D-HTDS  1020-D5M

D-HTDS  1025-D5M

D-HTDS  1030-D5M

D-HTDS  1035-D5M

D-HTDS  1040-D5M

D-HTDS  1050-D5M

D-HTDS  1060-D5M

D-HTDS  1070-D5M

D-HTDS  1075-D5M

D-HTDS  1080-D5M

D-HTDS  1090-D5M

D-HTDS  1100-D5M

D-HTDS  1115-D5M

D-HTDS  1120-D5M

D-HTDS  1125-D5M

D-HTDS  1135-D5M

D-HTDS  1140-D5M

D-HTDS  1145-D5M

D-HTDS  1150-D5M

D-HTDS  1160-D5M

D-HTDS  1170-D5M

D-HTDS  1175-D5M

D-HTDS  1180-D5M

D-HTDS  1185-D5M

D-HTDS  1190-D5M

D-HTDS  1195-D5M

D-HTDS  1200-D5M

D-HTDS  1210-D5M

D-HTDS  1220-D5M

D-HTDS  1225-D5M

D-HTDS  1235-D5M

D-HTDS  1240-D5M

D-HTDS  1250-D5M

D-HTDS  1255-D5M

D-HTDS  1260-D5M

D-HTDS  1270-D5M

D-HTDS  1280-D5M

D-HTDS  1290-D5M

D-HTDS  1295-D5M

D-HTDS  1300-D5M

D-HTDS  1315-D5M

D-HTDS  1350-D5M

D-HTDS  1365-D5M

D-HTDS  1375-D5M

D-HTDS  1380-D5M

D-HTDS  1400-D5M

D-HTDS  1420-D5M

D-HTDS  1425-D5M

D-HTDS  1450-D5M

D-HTDS  1455-D5M

D-HTDS  1500-D5M

D-HTDS  1515-D5M

D-HTDS  1520-D5M

D-HTDS  1550-D5M

D-HTDS  1570-D5M

D-HTDS  1575-D5M

D-HTDS  1595-D5M

D-HTDS  1600-D5M

D-HTDS  1615-D5M

D-HTDS  1635-D5M

D-HTDS  1680-D5M

D-HTDS  1685-D5M

D-HTDS  1690-D5M

D-HTDS  1700-D5M

D-HTDS  1730-D5M

D-HTDS  1760-D5M

D-HTDS  1790-D5M

D-HTDS  1800-D5M

D-HTDS  1870-D5M

D-HTDS  1895-D5M

D-HTDS  1945-D5M

D-HTDS  1960-D5M

D-HTDS  2000-D5M

D-HTDS  2100-D5M

D-HTDS  2110-D5M

D-HTDS  2250-D5M

D-HTDS  2350-D5M

D-HTDS  2450-D5M

D-HTDS  2500-D5M

D-HTDS  2525-D5M

D-HTDS  2750-D5M

D-HTDS  2800-D5M

D-HTDS  3370-D5M

D-HTDS  3430-D5M

D-HTDS  3660-D5M

D-HTDS  3750-D5M

D-HTDS  3770-D5M

D-HTDS  3800-D5M

D-HTDS  4260-D5M

D-HTDS  5300-D5M

D-HTDS  5460-D5M

D-HTDS  7000-D5M

* หากไม่มีขนาดที่ต้องการ กรุณาสอบถามทางบริษัทอีกครั้งหนึ่ง *
สายพานไทม์มิ่งฟันกลม 2 ด้าน BELT MASTER D-HTD D8M

สายพานไทม์มิ่งแบบฟันกลม 2 ด้าน BELT MASTER Max-Drive D-HTDS ขนาด D8M

D-HTDS  512-D8M

D-HTDS  520-D8M

D-HTDS  528-D8M

D-HTDS  536-D8M

D-HTDS  544-D8M

D-HTDS  560-D8M

D-HTDS  576-D8M

D-HTDS  584-D8M

D-HTDS  592-D8M

D-HTDS  600-D8M

D-HTDS  608-D8M

D-HTDS  624-D8M

D-HTDS  632-D8M

D-HTDS  640-D8M

D-HTDS  656-D8M

D-HTDS  664-D8M

D-HTDS  672-D8M

D-HTDS  680-D8M

D-HTDS  696-D8M

D-HTDS  712-D8M

D-HTDS  720-D8M

D-HTDS  728-D8M

D-HTDS  736-D8M

D-HTDS  744-D8M

D-HTDS  752-D8M

D-HTDS  760-D8M

D-HTDS  768-D8M

D-HTDS  776-D8M

D-HTDS  784-D8M

D-HTDS  792-D8M

D-HTDS  800-D8M

D-HTDS  824-D8M

D-HTDS  832-D8M

D-HTDS  840-D8M

D-HTDS  848-D8M

D-HTDS  856-D8M

D-HTDS  864-D8M

D-HTDS  872-D8M

D-HTDS  880-D8M

D-HTDS  888-D8M

D-HTDS  896-D8M

D-HTDS  912-D8M

D-HTDS  920-D8M

D-HTDS  928-D8M

D-HTDS  936-D8M

D-HTDS  944-D8M

D-HTDS  952-D8M

D-HTDS  960-D8M

D-HTDS  968-D8M

D-HTDS  976-D8M

D-HTDS  984-D8M

D-HTDS  992-D8M

D-HTDS  1000-D8M

D-HTDS  1008-D8M

D-HTDS  1016-D8M

D-HTDS  1024-D8M

D-HTDS  1032-D8M

D-HTDS  1040-D8M

D-HTDS  1056-D8M

D-HTDS  1064-D8M

D-HTDS  1072-D8M

D-HTDS  1080-D8M

D-HTDS  1088-D8M

D-HTDS  1096-D8M

D-HTDS  1104-D8M

D-HTDS  1112-D8M

D-HTDS  1120-D8M

D-HTDS  1128-D8M

D-HTDS  1136-D8M

D-HTDS  1144-D8M

D-HTDS  1152-D8M

D-HTDS  1160-D8M

D-HTDS  1168-D8M

D-HTDS  1176-D8M

D-HTDS  1184-D8M

D-HTDS  1192-D8M

D-HTDS  1200-D8M

D-HTDS  1216-D8M

D-HTDS  1224-D8M

D-HTDS  1240-D8M

D-HTDS  1248-D8M

D-HTDS  1256-D8M

D-HTDS  1264-D8M

D-HTDS  1272-D8M

D-HTDS  1280-D8M

D-HTDS  1304-D8M

D-HTDS  1312-D8M

D-HTDS  1320-D8M

D-HTDS  1328-D8M

D-HTDS  1344-D8M

D-HTDS  1352-D8M

D-HTDS  1360-D8M

D-HTDS  1368-D8M

D-HTDS  1392-D8M

D-HTDS  1400-D8M

D-HTDS  1416-D8M

D-HTDS  1424-D8M

D-HTDS  1432-D8M

D-HTDS  1440-D8M

D-HTDS  1456-D8M

D-HTDS  1464-D8M

D-HTDS  1480-D8M

D-HTDS  1512-D8M

D-HTDS  1520-D8M

D-HTDS  1536-D8M

D-HTDS  1552-D8M

D-HTDS  1560-D8M

D-HTDS  1576-D8M

D-HTDS  1584-D8M

D-HTDS  1600-D8M

D-HTDS  1608-D8M

D-HTDS  1616-D8M

D-HTDS  1624-D8M

D-HTDS  1632-D8M

D-HTDS  1640-D8M

D-HTDS  1648-D8M

D-HTDS  1680-D8M

D-HTDS  1688-D8M

D-HTDS  1696-D8M

D-HTDS  1720-D8M

D-HTDS  1728-D8M

D-HTDS  1744-D8M

D-HTDS  1752-D8M

D-HTDS  1760-D8M

D-HTDS  1776-D8M

D-HTDS  1792-D8M

D-HTDS  1800-D8M

D-HTDS  1816-D8M

D-HTDS  1824-D8M

D-HTDS  1840-D8M

D-HTDS  1856-D8M

D-HTDS  1864-D8M

D-HTDS  1872-D8M

D-HTDS  1880-D8M

D-HTDS  1888-D8M

D-HTDS  1896-D8M

D-HTDS  1904-D8M

D-HTDS  1912-D8M

D-HTDS  1920-D8M

D-HTDS  1928-D8M

D-HTDS  1936-D8M

D-HTDS  1944-D8M

D-HTDS  1952-D8M

D-HTDS  1960-D8M

D-HTDS  1984-D8M

D-HTDS  2000-D8M

D-HTDS  2032-D8M

D-HTDS  2040-D8M

D-HTDS  2048-D8M

D-HTDS  2056-D8M

D-HTDS  2080-D8M

D-HTDS  2104-D8M

D-HTDS  2120-D8M

D-HTDS  2136-D8M

D-HTDS  2160-D8M

D-HTDS  2200-D8M

D-HTDS  2208-D8M

D-HTDS  2224-D8M

D-HTDS  2240-D8M

D-HTDS  2248-D8M

D-HTDS  2256-D8M

D-HTDS  2272-D8M

D-HTDS  2280-D8M

D-HTDS  2288-D8M

D-HTDS  2304-D8M

D-HTDS  2312-D8M

D-HTDS  2320-D8M

D-HTDS  2392-D8M

D-HTDS  2400-D8M

D-HTDS  2496-D8M

D-HTDS  2504-D8M

D-HTDS  2520-D8M

D-HTDS  2584-D8M

D-HTDS  2600-D8M

D-HTDS  2688-D8M

D-HTDS  2800-D8M

D-HTDS  2888-D8M

D-HTDS  3048-D8M

D-HTDS  3200-D8M

D-HTDS  3280-D8M

D-HTDS  3360-D8M

D-HTDS  3408-D8M

D-HTDS  3600-D8M

D-HTDS  3640-D8M

D-HTDS  4000-D8M

D-HTDS  4400-D8M

D-HTDS  4656-D8M

D-HTDS  4880-D8M

D-HTDS  4960-D8M

D-HTDS  5120-D8M

D-HTDS  5146-D8M

D-HTDS  5576-D8M

D-HTDS  5600-D8M

D-HTDS  5768-D8M

D-HTDS  5960-D8M

D-HTDS  6600-D8M

D-HTDS  6680-D8M

D-HTDS  6880-D8M

* หากไม่มีขนาดที่ต้องการ กรุณาสอบถามทางบริษัทอีกครั้งหนึ่ง *
สายพานไทม์มิ่งฟันกลม 2 ด้าน BELT MASTER D-HTD D14M

สายพานไทม์มิ่งแบบฟันกลม 2 ด้าน BELT MASTER Max-Drive D-HTDS ขนาด D14M

D-HTDS 1512-D14M

D-HTDS 1540-D14M

D-HTDS 1568-D14M

D-HTDS 1610-D14M

D-HTDS 1638-D14M

D-HTDS 1680-D14M

D-HTDS 1736-D14M

D-HTDS 1750-D14M

D-HTDS 1778-D14M

D-HTDS 1792-D14M

D-HTDS 1806-D14M

D-HTDS 1848-D14M

D-HTDS 1890-D14M

D-HTDS 1932-D14M

D-HTDS 1946-D14M

D-HTDS 1960-D14M

D-HTDS 2100-D14M

D-HTDS 2240-D14M

D-HTDS 2310-D14M

D-HTDS 2380-D14M

D-HTDS 2450-D14M

D-HTDS 2520-D14M

D-HTDS 2590-D14M

D-HTDS 2660-D14M

D-HTDS 2800-D14M

D-HTDS 3136-D14M

D-HTDS 3150-D14M

D-HTDS 3304-D14M

D-HTDS 3360-D14M

D-HTDS 3500-D14M

D-HTDS 3850-D14M

D-HTDS 3920-D14M

D-HTDS 4004-D14M

D-HTDS 4326-D14M

D-HTDS 4536-D14M

D-HTDS 4578-D14M

D-HTDS 4760-D14M

D-HTDS 4956-D14M

D-HTDS 5040-D14M

D-HTDS 5320-D14M

D-HTDS 5600-D14M

D-HTDS 5740-D14M

D-HTDS 5908-D14M

D-HTDS 5936-D14M

D-HTDS 6020-D14M

D-HTDS 6160-D14M

D-HTDS 6860-D14M

D-HTDS 8120-D14M

* หากไม่มีขนาดที่ต้องการ กรุณาสอบถามทางบริษัทอีกครั้งหนึ่ง *